Авторско право

Авторско право

Авторско право

Автор и собственик на публикуваните в този блог статии са техните автори. На 90% от статиите автор е Михаела Кирилова Кирчева. Останалите статии са предоставени за публикуване тук и са с изрично посочен автор и/или източник. Съответно притежател на авторското право върху публикуваните в този блог текстове по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права са техните създатели.

Никаква част от този блог, статиите в него, включително заглавията и снимките не могат да се преписват и използват без изричното съгласие на автора. Според чл. 3, ал 1 от ЗАПСП ”Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма”.

Този член ясно определя условията, според които всеки писмен труд, включително статиите в този блог, се закрилят от Закона за авторското право и сродните му права.

Заглавията на статиите са уникални и носят творческо послание, което е в пряка връзка с упражняването на авторското право на техния създател. Заглавията са оригинални и придават индивидуалност на всяка статия, следователно са обект на авторското право.

E-mail за контакт: mihaela.kircheva [at] gmail.com

Сподели